۳ مطلب در تیر ۱۳۹۶ ثبت شده است

همه از دست غیر ناله کنند سعدی از دست خویشتن فریاد


  • Yas
  • سه شنبه ۲۷ تیر ۹۶

196

Said all I want from you

 

Is to see you tomorrow

 

And every tomorrow

 
  • Yas
  • شنبه ۲۴ تیر ۹۶

#شاملو

همه
لرزش دست و دلم از آن بود
که عشق
پناهی گردد
پروازی نه
گریزگاهی گردد

آی عشق! آی عشق!
چهره آبی ات پیدا نیست

و خنکای مرحمی
بر شعله ی زخمی
نه شور شعله
بر سرمای درون

آی عشق! آی عشق!
چهره سرخت پیدا نیست

غبار تیره ی تسکینی
بر حضور وهن
دنج رهایی
بر گریز حضور

سیاهی بر آرامش آبی
و سبزه برگچه بر ارغوان

آی عشق! آی عشق!
رنگ آشنایت
پیدا نیست!


  • Yas
  • شنبه ۱۰ تیر ۹۶
فیلم و کتاب، یه چندتایی عکس،دو سه تا موزیک... لابه‌لاش شاید حرف هم زدیم، از اینور ، اونور...