۱- حرف زدن طولانی با یه دوست صمیمی.

۲-خم شدن از لبه ی پنجره و گرفتن دستت زیر بارون.

۳-خوردن باد به صورت از پنجره ی ماشین در حال حرکت.

۴-چیتوز طلایی و فیلم.

۵-فرندز

۶-فرندز

۷-فرندز!

۸-آشپزی کردن.

۹-تموم شده تابلوی نقاشی. 

۱۰-شنیدن یهویی آهنگی که دنبالش بودی.

۱۱-ترک جدید از خواننده ی محبوب.

۱۲-اکران فیلمی که منتظر دیدنش بودی.

۱۳-آشنا شدن با آدمای جدیدِ خوب!

۱۴-چلوندن گوجه برای درست کردن رب

۱۵-دستپخت مادربزرگ

۱۶-وقتی از خنده دلت درد میگیره

۱۷-وقتی نوزاد مشتشو دور انگشتت حلقه میکنه

۱۸-خنده‌ی پدر-مادر

۱۹-بستنی تو زمستون

۲۰-خوردن ساندویچای کثیف رو چمنای نم دار .

۲۱-رفتن به کتاب فروشی و گشتن بین کتابا.

۲۲-خوندن کتاب .

۲۳-وقتی فال حافظ جواب حرف دلت درمیاد.

۲۴-خرید :|

۲۵-ریشه زدن گیاهت توی آب.

۲۶-خوراکی خوردن یواشکی سر کلاس.

۲۷-لوازم التحریر نو 

۲۸-لاک زدن :|

۲۹-خیس شدن زیر بارون

۳۰-محبت کردن و بازی با حیوونا!

۳۱-شب بیداری با نود وقتی فرداش مجبور نیستی صبح پاشی.

۳۲-کافه با دوست

۳۳-خوردن توت از درخت!

۳۴-وقتی یادت میکنن.

۳۵-وقتی نمره‌ها میان رو سایت و پاس شدی!

۳۶-بلند بلند خوندن با خواننده

۳۷-گُل تیم محبوبت

۳۸-وقتی بابا خاطره تعریف میکنه

۳۹-

۴۰-

۴۱-

۴۲-

۴۳-

۴۴-

۴۵-

۴۶-

۴۷-

۴۸-

۴۹-

۵۰-

۵۱-

۵۲-

۵۳-

۵۴-

۵۵-

۵۶-

۵۷-

۵۸-

۵۹-

۶۰-

۶۱-

۶۲-

۶۳-

۶۴-

۶۵-

۶۶-

۶۷-

۶۸-

۶۹-

۷۰-

۷۱-

۷۲-

۷۳-

۷۴-

۷۵-

۷۶-

۷۷-

۷۸-

۷۹-

۸۰-

۸۱-

۸۲-

۸۳-

۸۴-

۸۵-

۸۶-

۸۷-

۸۸-

۸۹-

۹۰-

۹۱-

۹۲-

۹۳-

۹۴-

۹۵-

۹۶-

۹۷-

۹۸-

۹۹-

۱۰۰-