۱-یادگیری یه زبان جدید

۲-کاشتن درخت در روز تولد

۳-hitch-hike

۴-اداپت کردن حیوون خونگی

۵-درست کردن یه دریم-کچر

۶-شرکت کردن در چند دوره آموزشی

۷-یاد گرفتن پخت یه کیک خوشمزه مخصوص خودم

۸-هربهار گل بکار