بعد از جیغ‌های شادی و زخم شدن گلو از شعار‌ها یخ‌در بهشت بخورید! درد ندارد و یک باره لالتان میکند!تازه احتمالش هم هست که توی شلوغی کسی بزند زیر دستتان و گوشی‌تان یخ در بهشتی شود  و خاموش! 
حالا من نشسته‌ام اینجا، گوشی داخل برنج‌ها، و نگران آن فیلم‌های یار دبستانی و عکس‌ بادکنک‌های بنفش هستم،اگر گوشی جان سالم بدر برد فردا به سمع و بصرتان میرسانمشان! 

+« عمو یادگار! مرد کینه‌دار!
مستی یا هشیار؟ خوابی یا بیدار؟»