-چشماش کوچولوئه ، به چشمای گاوی تو نمیخوره!


+من :|