دریافت

حاوی مقدار زیادی تپق ، فراموش کردن کلمه، و جمله بندی ‌های ایراد دار!:|

مرسی از محمود و عالمه واسه ایجاد وسوسه ضبط پست صوتی!

به سوتی‌ها نخندین و بدونین اصن کار ساده‌ای نیست:دی