سومویی که نمی‌توانست گنده شود- نویسنده: اریک امانوئل اشمیت

در سمت وارونه ابرها، همیشه آسمانی هست. این پندی است از تفکر ذن که شومینتسوی پیر، در این آخرین رمان اریک امانوئل اشمیت، تلاش می‌کند تا به یون نوجوان بفهماند، پسرکی از بچه‌های خیابان در توکیو، پسرکی که از تمامی دنیا نفرت دارد.( از پشت جلد کتاب)

از متن:بخشی از وجود تو فکر میکند تنبلی محتاطانه‌تر است.بخشی از وجودت بیشتر دلش میخواهد جا بماند تا اینکه اقدامی کند.بخشی از وجودت سعی میکند ازت حمایت کند، سعی میکند نمیرد.