سومویی که نمی‌توانست گنده شود- نویسنده: اریک امانوئل اشمیت

در سمت وارونه ابرها، همیشه آسمانی هست. این پندی است از تفکر ذن که شومینتسوی پیر، در این آخرین رمان اریک امانوئل اشمیت، تلاش می‌کند تا به یون نوجوان بفهماند، پسرکی از بچه‌های خیابان در توکیو، پسرکی که از تمامی دنیا نفرت دارد.( از پشت جلد کتاب)

از متن:بخشی از وجود تو فکر میکند تنبلی محتاطانه‌تر است.بخشی از وجودت بیشتر دلش میخواهد جا بماند تا اینکه اقدامی کند.بخشی از وجودت سعی میکند ازت حمایت کند، سعی میکند نمیرد.

امشب بعد از مدت‌ها حالم خوبه، تونستم درس بخونم با تمرکز،و عجیب تر اینکه لذت ببرم.امروز با تمام وجود لذت بردم، از باد خنک کولر، از نور گرم چراغ مطالعه، از ریاضی‌ای که فهمیدنی شده بود، از چای تازه دم و عطر بِه، از بوی عود،از خط‌خطی‌های خودکار روی دستم، از کتابی که بعد مدت‌ها گوشه‌ای افتادن تمام شد، از قلم اشمیت، از صدای همایون. وای از صداش، از عصر خوند و خوند و خوند و سیر نشدم...