و ناگهان غم...

  • ۲۱:۴۱
قرار نبود اتفاقی بیافته.فقط این سکوت و نبودن  به  هر روز، چندین ساعت باهم بودنهایمون نمیومد.از ظهر غیبش زد.دلم شور افتاد، زنگ زدم جوابی نداد.گفتم خوابه، خوابه ، و هر ساعتی که میگذشت احتمالش کمتر میشد
سر شب مریم از دلشوره گفت و من چنگ زدم به لباسم و با مشتی گره شده و لرزان گفتم بذار باز زنگ میزنم.بوق، بوق ، بوق... که جواب داد.
جیم عزیزم، رفیق مجازی هزار بار واقعی تر از هرکس دیگه‌ای، شنیدن صدای گریه‌‌ی تو چیزی نبود که شنیدنش آسون باشه،شنیدن صدای گریه‌ت لالم کرد، شنیدن صدای گریه‌ت چاره‌ای نگذاشت که فقط گریه کنم، و قلبم رو فشار بدم که عزیز قلبم، رفیقم، کاش کاری از دستم برمیومد.
جیم عزیزم کاش آخری باشه، کاش دیگه غمی نشینه تو دلت...
کاری از دستم بر نمیومد جز اینکه بیام  و بگم امشب به یادش باشید، و برای آرامش و شادی روح مادربزرگ جیم دعا کنید.ازتون بخوام امشب که با خداتون خلوت کردین،آرامش دل رفیق ماهم ازش بخواین...
مرسی بچه‌ها

+کامنتای قبلی با حال مساعدتری جواب داده میشه،ببخشید
  • ۳۳
Designed By Erfan Powered by Bayan