من از اونام که موقع حرف زدن با تلفن باید یه چیزی روی کاغذ بکشم، خط خطی کنم، گل و بته بکشم!

از اینا که باشی، موقع حرف زدن با تلفن باید طراحی ها رو از زیر دستت برداری! ابله، همه‌ش به باد فناک رفت...