من وسط یه مکالمه بی هوا بگم کمپوت و آب آناناس واسه جوش خوردن زخم خوبه،

تو باید بی‌هوا زنگ بزنی که ده دیقه بیا بیرون، و بعد سنیچ و کمپوت بدی دست من؟

نکن

نکن

نکن

نکن

...