داشتم روی تخت پهلو به پهلو میشدم که درو باز کرد و اومد تو.تازه از بیرون اومده بود و حتی عینک آفتابی هنوز روی چشماش بود.با خنده گفت دختر تو پهلو‌هات کبود نمیشه اینقدر روشون میخوابی؟ من اما انگار که بعد از مدت‌ها دیدمش گفتم تو کی اینقدر سیبیل گذاشته بودی؟

شاید اینقدر نامربوط بود حرفم و دور از انتظارش که جوابی به ذهنش نرسید،عقب گرد کرد و رفت و من خودم رو کشون کشون بردم که آبی به صورتم بزنم.

نمیدونم روبه‌روی آینه‌ موقع مسواک زدن بود، یا وقتی جلوی پنجره داشتم پرتوهای خورشید رو روی صورتم حس میکردم و انگورای درخت مو همسایه دید میزدم و چک میکردم گلای یاس بوته‌ی گوشه‌ی حیاط باز شدن یا نه، یا وقتی با قاشق نسکافه رو توی ماگ بهم میزدم، اما یه جایی همین حوالی روز به خودم اومدم و دیدم چند وقتی هست ذهن و قلبم درست حول محور همون لحظاتی پرسه میزنن که دارم زندگی میکنم.دیگه چشمم به دو سال و پنج سال دیگه و چه شودهای بیست و چند سالگی نیست و بیست و سه سالگی‌ای که داره کامل میشه از همه‌ی سالهای رفته و نیومده مهم تره.

منی که به همه چیز حس موقتی داشتم بدون اهمیت دادن به اینکه چه چیزایی پیش روم هست،توی کتاب فروشی بین اون رنگا جذب رنگ اکریلیک لیمویی میشم و به این فکر میکنم چه چیزایی توی اتاقم رو میتونم باهاش رنگ کنم،بین شلوغی‌های روز خودم رو میرسونم کتابخونه‌ی محله و فرم عضویت پر میکنم،دوستای جدید پیدا میکنم و سعی میکنم کارای جدیدتری کنم.انگار منتظر هیچ معجزه‌ای نیستم،دیگه نمیخوام چشمامو ببندم و باز کنم و دو سال دیگه باشه!فقط میخوام انتخاب واحد کنم، ترم جدید رو شروع کنم، زبان رو ادامه بدم، گواهی نامه‌م رو بگیرم،برنامه‌های بدنسازیم رو درست انجام بدم، قرصای کلسیم و لووتیروکسینم رو فراموش نکنم،بیشتر آب بخورم، و پنجشنبه‌ها کنار کسی که دوستش دارم خوش بگذرونم.خسته شدم از زل زدن به انتهای جاده، یکم از درختا و جیرجیرکا و آفتاب لذت ببرم.

من گذشته رو  هم رها کردم. دقیقا همین امروز.بعد از مدتها تونستم سین رو توی اینستا فالو کنم.میدونی این خیلی اتفاق ساده‌ای هست اما من همه ی این سالها نتونسته بودم فراموش کنم.هیچوقت فراموش نکردم حتی اون روزی که پشت در منتظرم موند و گفت ببخشید و بغلم کردو بغلش کردم! تموم این سالها حتی از حرف زدن باهاش اجتناب کردم. اما امروز همه‌ش رو گذاشتم کنار.بخشیدم، خودم رو ، آدما رو، اتفاقا و تصمیما رو. من از همین لحظه‌ی حال حاضر خیلی راضیم.