اخه زبان به این خوبی، تلفظا به این قشنگی ، باز یکی میاد میگه خشنه فلانه بیساره... ♥

(وی میخواهد به شُک دیشب بعد از آشنایی با فعل‌های بی قاعده زمان گذشته فکر نکند)

 

{Ich hab vergessen wie es ist, wenn du nicht da bist

من فراموش کردم چطور است وقتی تو اینجا نیستی}