داستان به کما رفتن کریستین شهروند نمونه جمهوری دموکراتیک آلمان و طرفدار نظام سوسیالیسم در جریان یک تظاهرات خیابانی زمانی که پسر جوانش را در بین تظاهرکنندگان علیه نظام و آرمان‌هایش میبیند! 

کریستین ۸ ماه بعد زمانی به هوش می‌‌آید که دیوار برلین فرو ریخته،و آلمان دچار تحولات عظیم سیاسی اجتمائی شده.

و بعد از آن  ماجراهای فیلم پیرامون تلاش‌های پسرش الکساندر میگردد که برای حفظ مادر آسیب دیده و رنجور خود از هیچ تلاشی مضایقه نمیکند تا در اتاق چند متری آنها آب از آب تکان نخورده باشد.نه  دیواری فرو ریخته  و نه آرمانهای حزب شکست خورده...

قصه‌ی محبت پسر به مادر که تلاش برای محافظت از او صحنه‌های کمدی جالبی را خلق میکند،از ضبط برنامه‌ها و اخبار دروغی در مورد موفقیت‌های جمهوری دموکراتیک آلمان، تا گشتن در زباله‌های برای پیدا کردن شیشه‌های اجناس تولید ملی که دیگر در هجوم کالاهای پر زرق و برق اروپایی جایی نداشتند...

Goodbye Lenin

comedy-drama

2003

imDb:7.7-10