نوشتن از این فیلم بدون لو رفتن داستانش ممکن نیست و از هیجان قصه کم میکنه.اگه ندیدین و میخواین از یه درام رمز آلود لذت ببرید، این فیلمو ببینین! به طرز عجیبی خوبه!:)

Gone girl

2014

drama-mystery

director: david fincher

Ben Affleck-Rosamund pike