این سریالی که دارم میبینم اینقدر اصطلاحات پزشکیش زیاده که بدون زیرنویس کارم راه نمیافته. بعد این فصل جدید زیرنویسش اینجوریه که در تمام طول فیلم واست مینویسه :

صدای بسته شدن در/گریه میکنه/سرفه/آه کشید/صدای خنده! 

:| به خدا اینا تو کل جهان مفاهیم مشترکی هستن!

-صدای روشن شدن ریش تراش-_-

grey's Anatomy