هوپ‌لِس ترین جمله‌ی تاریخ بشریت من همونم که یه روز میخواستم دریا بشم هست.اه