از این بر آب سوختن 💔

  • ۱۴:۱۱
که مادران سیاه پوش
-داغدار زیباترین فرزندان ماه و آفتاب-
هنوز از سجاده‌ها سر برنگرفته‌اند
#سانچی
#شاملو
Designed By Erfan Powered by Bayan