بعضیا با اومدنشون به زندگیت رد پاشونو روی خیلی چیزا میذارن.روی خیابونا،اسم شاعرا-نویسنده ها،بارون،یا مثلا روی آهنگ پرستوهای خسته‌ی اصلانی،یا چای با گل سرخ.

بعدش دیگه چای و گل سرخ، دیگه فقط چای نیست،یه رنگ تازه میگیره، یه طعم و بوی دیگه. بعضیا با اومدنشون مصداق بارز زندگی هنوز خوشگلیاشو داره میشن.

پریچک♥(کلیک)