+چرا عکس فلانی رو انتخاب نمیکنی؟

-فلانی ؟هوممم.نمیدونم. خب حس خاصی ازش نمیگیرم!خاطره ای برام زنده نمیشه،یاد چیزی نمیافتم

+بعد مثلا با رومن رولان یاد چی میافتی؟

-یاد اینکه بهش مدیونم.دبیرستانی بودم که تو کتابخونه دنبال رمان‌های صد من یه غاز فارسی میگشتم،بعد چشمم خورد به جان شیفته.از اسمش خوشم اومد. "جان شیفته"

بعد بردم و خوندمش،بعدش دیگه اون کتابای زرد راضیم نمیکرد،بعدش یه در تازه به روم باز شد.رومن رولان این کارو کرد.یاد همین میافتم.