Hachi: A Dog's Tale

IMDb:8.1-10

2009

drama

داستان از ایستگاه راه آهن شروع و به همان ایستگاه ختم میشود.ماجرای پیدا شدن یک سگ توسط پروفسوری در ایستگاه راه آهن که باعث ایجاد پیوند قوی بین این دو میشود. فیلمی اقتباسی از داستان زندگی سگی به نام هاچیکو که از روی زندگی‌اش و وفاداریش نسبت به صاحبش کتاب نوشته شد، فیلم ساخته شد و ماندگار شد... 

پ ن: مجسمه‌ی یاد بود هاچیکو در یکی از ایستگاهای قطار توکیو. (کلیک)

پ ن: عنوان از سعدی