اینجا انگار همه چیز یخ زده،زمین‌های بیرون، آدم‌های داخل خانه! شات‌های سرد،قصه‌ی سردتر و آدم‌های بی احساس و فروپاشیده با شکست‌هایشان که هرکدام سعی دارند خوشبختی را در جای دیگری جستجو کنند و کودکی که زیر بار خشکی و خشونت مادر، و بی تفاوتی پدرش خم میشود...

این فیلم قصه‌‌ی غیبت عشق است.آدمهایی که بین نفرت‌هایشان گاهی ادای دوست داشتن درمیاورند،اما نهایتا چیزی که میماند سرما‌ی مشمئز کننده‌ای است که از صفحه‌ی نمایش به قلب بیننده هم چنگ میزند و میترساندش از زندگی در جهانی که انگار ادمهای آن دیگر چیزی برای دوست داشتن ندارند.

فیلم برداری به نظرم معرکه بود،و تحرک کم دوربین به کارگردان در انتقال مفهوم کمک کرد ، و  بازی خیلی خوب و باورپذیر بازیگران فیلم هم از عواملی بودند که این اثر از سینمای روسیه را به فیلمی تحسین شده تبدیل کردند.

این قصه‌ای نیست که تماشایش حالمان را خوب کند، اما شما رو به فکر فرو میبرد و این خیلی ارزشمند است... 

loveless

2017

drama

IMDb:7.7-10