داشتم توی وبسایتی که چند وقت پیش معرفی کردم پیشنهادا رو میخوندم و یه سری رو به لیست خودم اضافه میکردم که دیدم ۹۹٪ مواردی که انتخاب کردم در درازمدت ممکن میشه، بعد شروع کردم یه سری هدفای کوچیکتر و قابل دسترس‌تر هم برای روحیه گرفتن و تو لحظه زندگی کردن اضافه کردم به لیست که با یه مورد مواجه شدم و شاید دو دقیقه به عکسش نگاه کردم، و بی وقفه میخندیدم، تصویر بامزه‌ی یه زن در حال گاز زدن کیت کت و بالاش به عنوان هدف نوشته بود : خوردن کیت کت به روش نامعمول! 

یعنی حسی که من از دیدن عکس گرفتم اصن عالی بود، شاید خودم هم انجامش دادم=)) ، اصلا لعنت به همه چارچوبای مسخره از کوچیک تا بزرگ=))