+چقدر الهام بخشه، sonia rykiel

+دلچسب‌ترین بحث‌های امسال من با شما گذشت. اجتماع چند نفری که وقتی حالت خرابه مکث نمیکنی و واسشون مینویسی تا خالی شی و همیشه هم گوش دادن، چه وقتهایی که تا نزدیکای صبح اینقدر خندیدم که کل بدبیاری روزمو فراموش کردم، چه حرف زدن از فیلم و کتاب چه سیاست و چه حال گند و گـ..ـه زمستون، چه خوشی‌هایی که قسمت کردیم...همه و همه از بهترین لحظات امسال بود.
نمیدونم چند نفرتون اینو میخونین،ولی باید میگفتم خیلی خوبه که هستین... جیم مشی شمدی المی بهار پرواز پری و ... ، همتون :)